Projekter

Der sker meget i Danmark i disse dage, hvis man anskuer det igennem “Flipped-briller”. Der er enkeltlærere, teams og hele skoler, som beskæftiger sig med emnet. Nogle steder foregår dette i små, sporadiske “dryp”, som mest skal antyde muligheder ved siden af det traditionelle lærerarbejde – nye værktøjer i værktøjskassen. Andre steder udmønter interessen sig… Læs mere Projekter