Lektørudtalelse1 minutters læsning

Anvendelse/målgruppe/niveau
Denne udgivelse om flipped learning henvender sig til undervisere, vejledere og lærerstuderende. Det er en udgivelse, som det giver god mening at have stående på lærerseminariernes biblioteker.

Beskrivelse
Bogen er teoretisk funderet og giver de teoretiske begrundelser for at flippe. Der vil senere hen komme mere praksisorienterede udgivelser i forlængelse af denne udgivelse. Bogen er delt i tre hoveddele. Del 1 præsenterer begrebet flipped learning rent metodisk og historisk. Dernæst gives bud på, hvordan flipped learning kan indgå i et multimodalt læringsdesign. Hvorefter der afslutningsvis fortælles om forskellige elementer, der kan indgå i flipped learning. Bogen rammer godt ned i den pædagogiske debat og viser nye tilgange til undervisning.

Sammenligning
Jeg har ikke kendskab til andre bøger på dansk om flipped learning. Det nærmeste vil være udgivelser om flipped classroom, som flipped Learning bygger videre på. Flipped Classroom : vend din undervisning på hovedet, 2014, er en oplagt titel i den sammenhæng.

Samlet konklusion
Interessant udgivelse som gør op med den traditionelle måde at tænke undervisning på og viser nye veje baseret på samarbejde, differentiering og evaluering med eleven i centrum.

Lektørudtalelse
Henrik Munch Jørgensen