Flipped Learning – flip med video2 minutters læsning

[su_frame]Flip med video - forside[/su_frame]

I FLIP med VIDEO kan du læse om, hvordan du som underviser kommer godt i gang med at implementere video i undervisningen – en undervisning, der har afsæt i vores bud på Flipped Learning.

Bogen er det første af en række mindre bøger eller hæfter, som lægger sig op ad “Flipped Learning – mere end bare video“.

I denne første i rækken vil du kunne læse om og fordybe dig i videomediet – både set med lærerens og med elevens optik.

 

 

FLIP med VIDEO indeholder fire dele:

[su_list icon=”icon: arrow-right” icon_color=”#e65045″]

  • I del 1 fokuserer vi på det metarefleksive i at tænke video ind i undervisningen som stilladsering for elevernes læring – videoer skal ikke bare ses, men også
    bearbejdes gennem forskellige læringsaktiviteter.
  • I del 2 fokuserer vi på den konkrete planlægning af undervisning med video. Vi giver eksempler på, hvordan en undervisningssekvens kan se ud, når man tænker i en bestemt stilladseringstanke, som den kendes fra den faglige læsning. Vi giver desuden forslag til, hvordan eleverne kan diskutere, dokumentere, systematisere og reflektere over det faglige indhold.
  • Del 3 handler om, hvordan en undervisningsvideo produceres. Vi giver her en række erfaringsbaserede bud på opmærksomhedspunkter, man som lærer bør have for øje, når der produceres videoer i og til undervisningen.
  • Del 4 indeholder skabeloner og modeller, som kan gøre arbejdet med video nemmere. Skabelonerne er tænkt som planlægnings-, arbejds- og vurderingsværktøjer, som kan benyttes af både elever og lærer.

[/su_list]

 

Bogen kan naturligvis lånes på dit lokale bibliotek og den kan købes hos din yndlings-bogpusher i både gedigen og gammeldags papirkvalitet og som eBog.

God fornøjelse!