Kategori: Refleksioner

 • Stilladsering og Flipped Learning

  Stilladsering og Flipped Learning

  Stilladsering, scaffolding eller zonen for nærmeste udvikling er begreber, som både høres og benyttes i stor udstrækning i skole- og uddannelsessammenhænge. Begreberne er ikke nye! Vygotskij arbejdede med det for mere end hundrede år siden, Bruner allerede fra midten af 1950’erne og det ser ikke ud til at metaforerne forsvinder lige med det samme heller.…

 • Klasserumsoptagelsen kan give mening

  Klasserumsoptagelsen kan give mening

  Klasserumsoptagelse eller “feltoptagelsen” Forleden skrev jeg et indlæg her på bloggen om “den sterile optagelse” eller studieoptagelsen. I sagens natur, så er dette selvfølgelig ikke den eneste måde, hvorpå man kan lave videooptagelser. Roland og jeg har i “Flipped Learning – mere end bare video” (s. 105-112) præsenteret vores bud på en opdeling af (nogle)…

 • Video – fordele og ulemper

  Video – fordele og ulemper

  Både Roland og jeg var i går i Varde, hvor kommunens skoler har arbejdet med forskellige udviklingsorienterede tiltag, som alle, på en eller anden vis, har haft fokus på it og på vejlederrollen i folkeskolen. Flere skoler havde faktisk også i det seneste år, hvor projektet har kørt, arbejdet med og har haft fokus på Flipped…

 • Kræver Flipped Learning en ny didaktik?

  Kræver Flipped Learning en ny didaktik?

  Når Peter og jeg er i en sammenhæng, hvor vi skal forklare hvad vores vinkel på begrebet Flipped Learning  rummer, siger vi ofte følgende: “Flipped Learning er en mediepædagogisk, læringsteoretisk, metodisk og didaktisk tilgang til læring og undervisning”. Det er jo lidt af en mundfuld og et af de spørgsmål, der naturligt opstår vil jeg…

 • Optag i “studiet”

  Optag i “studiet”

  Studierumsoptagelse eller “den sterile optagelse” Forleden var jeg en tur i Nordjylland for at holde oplæg. Udover at denne slags arrangementer altid giver gode samtaler og mulighed for udveksling af både erfaringer, tanker og meninger, så bød det denne gang også på et par mails efterfølgende. Den ene mail handler bl.a. om at man hos…

 • Når vi siger: Flipped Learning!

  Mange siger “vi flipper vores undervisning”, men ganske få siger noget om, hvad der rent faktisk gør, at deres undervisning er “flippet” .  Sagt på en anden måde: “Hvori består deres flip?” Rigtig mange forbinder Flipped Learning med én særlig metode. Nemlig, at videolektier ses hjemme og hjemmearbejdet laves i skolen med lærerens som “guide…

 • Flipped Learning – Flip med video

  Flipped Learning – Flip med video

  Flipped Learning – Flip med video udgives i denne uge (primo maj, 2015) og indeholder alskens vejledninger, refleksioner og skabeloner til og omkring video. Her er en kort video, som handler lidt om hvad modeller OGSÅ kan bruges til ud over videorefleksioner etc.