Velkommen

Aktiv læring via Flipped Learning

Aktiv lytningAt flippe anses mange steder, som en del af en innovativ metode til at forbedre undervisningen og gøre klasseværelset mere centreret omkring samarbejds- og undersøgelsesbaseret læring. Fremfor at fokusere på lærerens aktivitet i en time, så præsenterer ”Flipped Learning” et fokus, der går ud over de traditionelle forelæsninger og åbner for et skifte i læringen.

Vi har skrevet den første danske bog om emnet – “Flipped Learning – mere end bare video“.
Her præsenterer vi, i vores perspektiv, et overblik over denne nye didaktiske tilgang til undervisning i en dansk kontekst og viser at ”Flipped Learning” kan være den metode eller filosofi, som bevirker at du som underviser på en overskuelig måde kan omfavne den forandring, som fremtidens samfund fordrer i forhold til samarbejde, kollaboration, diskussion og aktiv læring både med og uden teknologi.

 

Flipped LearningFlipped learning er lige så høj grad et syn på, hvordan undervisning med digitale medier understøtter og fremmer den enkeltes læringsproces bedst muligt – blandt andet ved at flytte ejerskabet for undervisningen væk fra læreren og hen imod elevens aktive deltagelse i læringsprocessen – det handler om at tænke pædagogik og didaktik mere end at tænke digitale materialer.

 

Denne hjemmeside, skal præsentere dig for både refleksioner og tanker, som knytter an på “Flipped Learning”. Og du vil også her både kunne følge dele af vores forskning og refleksioner ligesom du vil kunne hente forskellige ressourcer – alt lige fra arbejdsark og skabeloner til videovejledninger.

God fornøjelse!

Haderslev, 2015
Roland Hachmann & Peter Holmboe

"Vil du læse mere?" Bestil en af vores bøger